Public review upon news..!27.06.2021 Vinod Kamlay Bhardway
Shat... Shat... naman aise mahaveer ki Mata Shri ko.... Aaj yeh nekar dhari kahte hain k aazadi unki den hai.... Dhikkar hai